Gamla Norrbyvägen 27

Område:
Norrby
Adress:
Gamla Norrbyvägen 27
Tomtarea:
2490 m²

Beskrivning

Tillfälle för dig som vill investera i mark! Här erbjuds en stor plan tomt i lugn och vacker miljö intill Drevviken. Enligt Haninge kommun skall detaljplanen på granskning under kvartal 2 eller 3 år 2020. Norra Haninge är ett expansivt område där det kommer att ske stora förändringar under närmsta åren. Enligt kommunens plankarta kommer tomten att kunna styckas i två tomter.

Området Norrby

Vackert äldre villa- och fritidshusområde intill Drevviken. Norrby har en småskalig karaktär som bitvis präglas av mycket kuperat landskap, lummighet och gles bebyggelse. Rester av jordbrukssamhället lever kvar i form av ängspartier. Många väljer att flytta ut permanent till området varför kommunen planerar för utveckling av vatten och avlopp samt den kommunala servicen i form av skolor och kommunikationer.
Planförslaget för Norrby beskriver framtidens Norrby som ett område som präglas av naturen och sambanden mellan sjö – berg – skog. Bebyggelsen är anpassad efter terrängen och inspirationen är hämtad från naturen. I framtidens Norrby är det lätt att förflytta sig och tillgängligheten till rekreationsområden är hög.

Planförslag Norrby: https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/norrby/norrby/

Samråd: https://www.haninge.se/siteassets/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/norrby/norrby/haninge_broschyr_norrby_a5_high.pdf

BUDGIVNING PÅGÅR

HÖGSTA BUD
3 400 000 kr